ความถี่ OTA  SUNBOX อัพเดท ล่าสุด 

ยี่ห้อเครื่องรับรุ่นความถี่แนวรับsymbol ratePID
SUNBOX ระบบ KU-band 12687 V 30000 356
  ระบบ C-band 3800  H 30000 356

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่