ความถี่ OTA GMM-Z อัพเดท ล่าสุด 

 

ยี่ห้อเครื่องรับรุ่นความถี่แนวรับsymbol ratePID
GMM-Z C Band
Smart,mini 3585 V 30000 4181
 GMM-Z C Band HD  3585  V  30000 4189
 GMM-Z C Band HD Lite  3585  V  30000 4184
 GMM-Z C Band HD Slim  3585  V  30000  
 GMM-Z KU Smart,mini 12272 H 30000 4181
  GMM-Z KU HD  12272  H  30000 4189
  GMM-Z KU HD Lite  12272  H  30000 4184
  GMM-Z KU HD Slim 12272 H 30000  

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่