รวมเฟิร์มแวร์ Eprom TV HITACHI จำนวน 217 file

Firmware 225x225

HITACHI (chassis V3AR) HITACHI (chassis V3AR) (961 Byte)
 HITACHI 19LD2550BB HITACHI 19LD2550BB (1.0 KB)
 HITACHI 20GXM1 HITACHI 20GXM1 (379 Byte)
 HITACHI 20RS2-BC HITACHI 20RS2-BC (373 Byte)
 HITACHI 20SA3B(80022,518M1) HITACHI 20SA3B(80022,518M1) (376 Byte)
 HITACHI 20SXM1 HITACHI 20SXM1 (271 Byte)
 HITACHI 2155 HITACHI 2155 (374 Byte)
 HITACHI 21FS71 HITACHI 21FS71 (820 Byte)
 HITACHI 21FZ1 HITACHI 21FZ1 (466 Byte)
 HITACHI 21GFS8 HITACHI 21GFS8 (459 Byte)
 HITACHI 21LA1B HITACHI 21LA1B (380 Byte)
 HITACHI 21RS1-B2 HITACHI 21RS1-B2 (779 Byte)
 HITACHI 2950SR HITACHI 2950SR (439 Byte)
 HITACHI 29CMT100 HITACHI 29CMT100 (530 Byte)
 HITACHI 29FS7 HITACHI 29FS7 (386 Byte)
 HITACHI 50UX58B HITACHI 50UX58B (514 Byte)
 HITACHI C-P2021T HITACHI C-P2021T (383 Byte)
 HITACHI C1411R HITACHI C1411R (279 Byte)
 HITACHI C1456MN HITACHI C1456MN (469 Byte)
 HITACHI C1475MN HITACHI C1475MN (414 Byte)
 HITACHI C14P143 HITACHI C14P143 (579 Byte)
 HITACHI C14P14R HITACHI C14P14R (347 Byte)
 HITACHI C14PE23 HITACHI C14PE23 (609 Byte)
 HITACHI C14RM40 HITACHI C14RM40 (519 Byte)
 HITACHI C14RM50 HITACHI C14RM50 (681 Byte)
 HITACHI C20-SYDENY HITACHI C20-SYDENY (510 Byte)
 HITACHI C20MS20V HITACHI C20MS20V (537 Byte)
 HITACHI C20PEV2 HITACHI C20PEV2 (466 Byte)
 HITACHI C20SE HITACHI C20SE (490 Byte)
 HITACHI C20SM HITACHI C20SM (471 Byte)
 HITACHI C20STX HITACHI C20STX (499 Byte)
 HITACHI C2125MS HITACHI C2125MS (667 Byte)
 HITACHI C2135MN HITACHI C2135MN (347 Byte)
 HITACHI C2140FN HITACHI C2140FN (540 Byte)
 HITACHI C2146TN HITACHI C2146TN (439 Byte)
 HITACHI C2160FS HITACHI C2160FS (968 Byte)
 HITACHI C2166TN HITACHI C2166TN (428 Byte)
 HITACHI C2170TN HITACHI C2170TN (843 Byte)
 HITACHI C2172MS HITACHI C2172MS (754 Byte)
 HITACHI C2186TN HITACHI C2186TN (852 Byte)
 HITACHI C21F100 HITACHI C21F100 (561 Byte)
 HITACHI C21FL10M129 HITACHI C21FL10M129 (627 Byte)
 HITACHI C21FL55A-433 chassis V3AR HITACHI C21FL55A-433 chassis V3AR (467 Byte)
 HITACHI C21FL56S HITACHI C21FL56S (290 Byte)
 HITACHI C21P860BL HITACHI C21P860BL (431 Byte)
 HITACHI C21PFL HITACHI C21PFL (499 Byte)
 HITACHI C21PKT1 HITACHI C21PKT1 (488 Byte)
 HITACHI C21RM25S HITACHI C21RM25S (270 Byte)
 HITACHI C21RM27S HITACHI C21RM27S (440 Byte)
 HITACHI C21RM35S HITACHI C21RM35S (515 Byte)
 HITACHI C21RM39S (chassis V3AR) HITACHI C21RM39S (chassis V3AR) (471 Byte)
 HITACHI C21RM39S chassis V3AR HITACHI C21RM39S chassis V3AR (461 Byte)
 HITACHI C21RM39S HITACHI C21RM39S (409 Byte)
 HITACHI C21RM39S433 HITACHI C21RM39S433 (530 Byte)
 HITACHI C21SEVBF HITACHI C21SEVBF (608 Byte)
 HITACHI C21TF HITACHI C21TF (616 Byte)
 HITACHI C21TF330A HITACHI C21TF330A (401 Byte)
 HITACHI C21TF330S HITACHI C21TF330S (1.1 KB)
 HITACHI C21TF330SD HITACHI C21TF330SD (654 Byte)
 HITACHI C21TF550A HITACHI C21TF550A (586 Byte)
 HITACHI C21TF560S HITACHI C21TF560S (569 Byte)
 HITACHI C21TF750S HITACHI C21TF750S (1.3 KB)
 HITACHI C21TF751SNT HITACHI C21TF751SNT (493 Byte)
 HITACHI C21TP330SB HITACHI C21TP330SB (496 Byte)
 HITACHI C24W511TN HITACHI C24W511TN (804 Byte)
 HITACHI C2546 HITACHI C2546 (437 Byte)
 HITACHI C2546TN HITACHI C2546TN (516 Byte)
 HITACHI C2556T-311 HITACHI C2556T-311 (39.1 KB)
 HITACHI C2566TN HITACHI C2566TN (444 Byte)
 HITACHI C2567TN HITACHI C2567TN (1.2 KB)
 HITACHI C2576TN HITACHI C2576TN (822 Byte)
 HITACHI C2586TN HITACHI C2586TN (891 Byte)
 HITACHI C25P445VT HITACHI C25P445VT (812 Byte)
 HITACHI C25P745VT HITACHI C25P745VT (698 Byte)
 HITACHI C25TF650S (V3AL3) HITACHI C25TF650S (V3AL3) (644 Byte)
 HITACHI C28-F405VT HITACHI C28-F405VT (731 Byte)
 HITACHI C28405VT HITACHI C28405VT (617 Byte)
 HITACHI C2846TN HITACHI C2846TN (439 Byte)
 HITACHI C2867TN HITACHI C2867TN (446 Byte)
 HITACHI C2886TN HITACHI C2886TN (834 Byte)
 HITACHI C28P405VT HITACHI C28P405VT (1.4 KB)
 HITACHI C28P440 HITACHI C28P440 (299 Byte)
 HITACHI C28P445L HITACHI C28P445L (542 Byte)
 HITACHI C28P745VT HITACHI C28P745VT (1.1 KB)
 HITACHI C28W1TN HITACHI C28W1TN (1.0 KB)
 HITACHI C28W40TN HITACHI C28W40TN (1.1 KB)
 HITACHI C29-R30SP HITACHI C29-R30SP (379 Byte)
 HITACHI C2976TN HITACHI C2976TN (812 Byte)
 HITACHI C29F800SNT HITACHI C29F800SNT (437 Byte)
 HITACHI C29LF37 HITACHI C29LF37 (415 Byte)
 HITACHI C29MS16S HITACHI C29MS16S (478 Byte)
 HITACHI C29TF651SNT HITACHI C29TF651SNT (486 Byte)
 HITACHI C29TF750S HITACHI C29TF750S (497 Byte)
 HITACHI C32WD2TN HITACHI C32WD2TN (847 Byte)
 HITACHI CB-2514 HITACHI CB-2514 (409 Byte)
 HITACHI CDH-14GXM1A HITACHI CDH-14GXM1A (442 Byte)
 HITACHI CDH-20GM2 (chasiss H907FA) HITACHI CDH-20GM2 (chasiss H907FA) (876 Byte)
 HITACHI CDH-20GM7 HITACHI CDH-20GM7 (574 Byte)
 HITACHI CDH-20GMX1 chassis H905 HITACHI CDH-20GMX1 chassis H905 (1.2 KB)
 HITACHI CDH-21BM4 (H907FA-03) HITACHI CDH-21BM4 (H907FA-03) (886 Byte)
 HITACHI CDH-21GFS6 HITACHI CDH-21GFS6 (348 Byte)
 HITACHI CDH-21GS2 HITACHI CDH-21GS2 (377 Byte)
 HITACHI CDH-29GS2 HITACHI CDH-29GS2 (1.1 KB)
 HITACHI CDH-29GS4 HITACHI CDH-29GS4 (488 Byte)
 HITACHI CDH-29GS5 HITACHI CDH-29GS5 (669 Byte)
 HITACHI CF-29F300B HITACHI CF-29F300B (522 Byte)
 HITACHI CL-2560TA HITACHI CL-2560TA (671 Byte)
 HITACHI CL-2975TAN HITACHI CL-2975TAN (932 Byte)
 HITACHI CL-32WF720 HITACHI CL-32WF720 (1.2 KB)
 HITACHI CL-32WF720AN-300 HITACHI CL-32WF720AN-300 (1.4 KB)
 HITACHI CMT-2191 HITACHI CMT-2191 (642 Byte)
 HITACHI CMT-2192 HITACHI CMT-2192 (447 Byte)
 HITACHI CMT-2195 HITACHI CMT-2195 (558 Byte)
 HITACHI CMT-2199 HITACHI CMT-2199 (453 Byte)
 HITACHI CMT-2840 HITACHI CMT-2840 (550 Byte)
 HITACHI CP-1426T HITACHI CP-1426T (723 Byte)
 HITACHI CP-2011T-TEXT HITACHI CP-2011T-TEXT (766 Byte)
 HITACHI CP-2117R HITACHI CP-2117R (546 Byte)
 HITACHI CP-2125T HITACHI CP-2125T (918 Byte)
 HITACHI CP-2146 HITACHI CP-2146 (514 Byte)
 HITACHI CP-2146TA HITACHI CP-2146TA (469 Byte)
 HITACHI CP-2546 HITACHI CP-2546 (1.1 KB)
 HITACHI CP-2841TA HITACHI CP-2841TA (1.4 KB)
 HITACHI CP-2842AN HITACHI CP-2842AN (923 Byte)
 HITACHI CP-2846 HITACHI CP-2846 (1.0 KB)
 HITACHI CP-2856TA HITACHI CP-2856TA (1.6 KB)
 HITACHI CP-2893TAN HITACHI CP-2893TAN (1.0 KB)
 HITACHI CP-2975 HITACHI CP-2975 (830 Byte)
 HITACHI CP-2976TA HITACHI CP-2976TA (60.2 KB)
 HITACHI CPT-1450RE HITACHI CPT-1450RE (302 Byte)
 HITACHI CPT-1499M HITACHI CPT-1499M (558 Byte)
 HITACHI CPT-2050 HITACHI CPT-2050 (929 Byte)
 HITACHI CPT-2051 HITACHI CPT-2051 (380 Byte)
 HITACHI CPT-2055 HITACHI CPT-2055 (269 Byte)
 HITACHI CPT-20SXM1 HITACHI CPT-20SXM1 (271 Byte)
 HITACHI CPT-2148 HITACHI CPT-2148 (338 Byte)
 HITACHI CPT-2150 HITACHI CPT-2150 (282 Byte)
 HITACHI CPT-2155 HITACHI CPT-2155 (474 Byte)
 HITACHI CPT-21BXM1 HITACHI CPT-21BXM1 (541 Byte)
 HITACHI CPT-2666 HITACHI CPT-2666 (499 Byte)
 HITACHI CPT-2785NUSS HITACHI CPT-2785NUSS (501 Byte)
 HITACHI CPT-2950SR HITACHI CPT-2950SR (1.3 KB)
 HITACHI CPT-29GS2 HITACHI CPT-29GS2 (389 Byte)
 HITACHI CPT-29SXS1 HITACHI CPT-29SXS1 (714 Byte)
 HITACHI CS-2515T HITACHI CS-2515T (557 Byte)
 HITACHI CS-2532 HITACHI CS-2532 (630 Byte)
 HITACHI CS-2542SAT HITACHI CS-2542SAT (584 Byte)
 HITACHI CS-2542TA HITACHI CS-2542TA (604 Byte)
 HITACHI CS-2543TA HITACHI CS-2543TA (351 Byte)
 HITACHI CS-2572TA HITACHI CS-2572TA (2.0 KB)
 HITACHI CS-2572TA2 HITACHI CS-2572TA2 (889 Byte)
 HITACHI CS-2832TA HITACHI CS-2832TA (336 Byte)
 HITACHI CS-2840TA HITACHI CS-2840TA (534 Byte)
 HITACHI CS-2842TA HITACHI CS-2842TA (361 Byte)
 HITACHI CS-2843TA HITACHI CS-2843TA (863 Byte)
 HITACHI CS-2852TA HITACHI CS-2852TA (876 Byte)
 HITACHI CT-1496 HITACHI CT-1496 (404 Byte)
 HITACHI DTV2 HITACHI DTV2 (1.1 KB)
 HITACHI F200 HITACHI F200 (418 Byte)
 HITACHI HFC-29005 HITACHI HFC-29005 (624 Byte)
 HITACHI LT-20SX HITACHI LT-20SX (385 Byte)
 HITACHI MD-21FS chassis V3AR HITACHI MD-21FS chassis V3AR (398 Byte)
 HITACHI MTV-21PE HITACHI MTV-21PE (1.3 KB)
 HITACHI MTV-21PV2 HITACHI MTV-21PV2 (496 Byte)
 HITACHI MX-748E HITACHI MX-748E (2.2 KB)
 HITACHI MX-818E HITACHI MX-818E (2.0 KB)
 HITACHI VT-517E(GK) HITACHI VT-517E(GK) (443 Byte)
 HITACHI VT-M727E HITACHI VT-M727E (2.5 KB)
 HITACHI VT-MX818E HITACHI VT-MX818E (569 Byte)
 HITACHI VT-P98GK HITACHI VT-P98GK (340 Byte)
 HITACHI C25-TF750S HITACHI C25-TF750S (482 Byte)

Download https://drive.google.com/open?id=0B0gidvCwJMawVk52TUV4RnRqcnM

รหัสแตกไฟล์ : trangsound.com

 

Comments  
 •  
 •  
 • Reply with quote
 • Quote

#3 ธนชาต » 2562-08-08 18:49

โหลดแล้วไม่มีอะไรเลย งง
+1 +−

ธนชาต

 •  
 •  
 • Reply with quote
 • Quote

#2 Danel » 2561-11-29 18:50

ขอบคุณครับ
+1 +−

Danel

 •  
 •  
 • Reply with quote
 • Quote

#1 นายจำเนียร เชียรประ » 2561-11-25 12:22

มีประโยชน์มากครับ
0 +−

นายจำเนียร เชียรประ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่