รวมเฟิร์มแวร์ Eprom TV TCL จำนวน 545 File

que es el firmware 1

 

TCL 115D (359 Byte)
TCL 128B TCL 128B (456 Byte)
TCL 129A TCL 129A (558 Byte)
TCL 1406 TCL 1406 (453 Byte)
TCL 1418T TCL 1418T (442 Byte)
TCL 1420E TCL 1420E (428 Byte)
TCL 14276G TCL 14276G (452 Byte)
TCL 1436 TCL 1436 (918 Byte)
TCL 14E10NL TCL 14E10NL (1.1 KB)
TCL 166B TCL 166B (518 Byte)
TCL 1701AS TCL 1701AS (429 Byte)
TCL 2009 TCL 2009 (621 Byte)
TCL 2101 TCL 2101 (2.1 KB)
TCL 2102 TCL 2102 (2.1 KB)
TCL 2103 TCL 2103 (812 Byte)
TCL 2106 TCL 2106 (702 Byte)
TCL 2108 TCL 2108 (764 Byte)
TCL 2109 TCL 2109 (500 Byte)
TCL 2110 TCL 2110 (491 Byte)
TCL 2111 TCL 2111 (1.3 KB)
TCL 2115 TCL 2115 (981 Byte)
TCL 2116 TCL 2116 (1.0 KB)
TCL 21166SG TCL 21166SG (455 Byte)
TCL 2118 TCL 2118 (2.0 KB)
TCL 21192 TCL 21192 (451 Byte)
TCL 2120 TCL 2120 (216 Byte)
TCL 21218 TCL 21218 (454 Byte)
TCL 2127 TCL 2127 (1.0 KB)
TCL 21276 TCL 21276 (976 Byte)
TCL 2128 TCL 2128 (1.4 KB)
TCL 21285 TCL 21285 (450 Byte)
TCL 21286 TCL 21286 (879 Byte)
TCL 21288 TCL 21288 (544 Byte)
TCL 2129 TCL 2129 (1.8 KB)
TCL 2133 TCL 2133 (1.2 KB)
TCL 2136 TCL 2136 (2.2 KB)
TCL 21386 TCL 21386 (454 Byte)
TCL 2139 TCL 2139 (1.7 KB)
TCL 2156 TCL 2156 (526 Byte)
TCL 2166 TCL 2166 (1.2 KB)
TCL 2169 TCL 2169 (875 Byte)
TCL 2175 TCL 2175 (1.1 KB)
TCL 2178 TCL 2178 (895 Byte)
TCL 2180 TCL 2180 (601 Byte)
TCL 2188B TCL 2188B (212 Byte)
TCL 2190 TCL 2190 (454 Byte)
TCL 21A106 TCL 21A106 (555 Byte)
TCL 21A11PF TCL 21A11PF (1.2 KB)
TCL 21A71 TCL 21A71 (896 Byte)
TCL 21E19 TCL 21E19 (1.0 KB)
TCL 21S135 TCL 21S135 (993 Byte)
TCL 21S179 TCL 21S179 (478 Byte)
TCL 21T18PF TCL 21T18PF (2.0 KB)
TCL 222S1 TCL 222S1 (266 Byte)
TCL 2501 TCL 2501 (2.0 KB)
TCL 2502 TCL 2502 (2.7 KB)
TCL 2506 TCL 2506 (1.2 KB)
TCL 2509 TCL 2509 (470 Byte)
TCL 2510 TCL 2510 (1.3 KB)
TCL 2511 TCL 2511 (1.2 KB)
TCL 2513 TCL 2513 (1.9 KB)
TCL 2516 TCL 2516 (2.1 KB)
TCL 2518 TCL 2518 (2.1 KB)
TCL 25288 TCL 25288 (577 Byte)
TCL 2536 TCL 2536 (1.2 KB)
TCL 2539 TCL 2539 (651 Byte)
TCL 2566 TCL 2566 (310 Byte)
TCL 2568 TCL 2568 (588 Byte)
TCL 2575 TCL 2575 (557 Byte)
TCL 2580 TCL 2580 (1.4 KB)
TCL 2588 TCL 2588 (1.0 KB)
TCL 25A106 TCL 25A106 (1.5 KB)
TCL 25A11PF TCL 25A11PF (3.5 KB)
TCL 2800 TCL 2800 (239 Byte)
TCL 2901 TCL 2901 (2.8 KB)
TCL 2906 TCL 2906 (1.7 KB)
TCL 2908 TCL 2908 (327 Byte)
TCL 2909 TCL 2909 (1.4 KB)
TCL 2910 TCL 2910 (3.1 KB)
TCL 2911 TCL 2911 (2.3 KB)
TCL 2913 TCL 2913 (1.2 KB)
TCL 2915 TCL 2915 (777 Byte)
TCL 2915DZ TCL 2915DZ (611 Byte)
TCL 2916D TCL 2916D (334 Byte)
TCL 2918 TCL 2918 (2.4 KB)
TCL 2919 TCL 2919 (844 Byte)
TCL 2927 TCL 2927 (1.2 KB)
TCL 29286AS TCL 29286AS (488 Byte)
TCL 2939 TCL 2939 (788 Byte)
TCL 2952 TCL 2952 (936 Byte)
TCL 2966 TCL 2966 (2.3 KB)
TCL 2968 TCL 2968 (632 Byte)
TCL 2969 TCL 2969 (930 Byte)
TCL 2975 TCL 2975 (1.1 KB)
TCL 2976 TCL 2976 (446 Byte)
TCL 2977 TCL 2977 (1.9 KB)
TCL 2980 TCL 2980 (1.4 KB)
TCL 2988 TCL 2988 (1.3 KB)
TCL 2990 TCL 2990 (478 Byte)
TCL 29S168 TCL 29S168 (586 Byte)
TCL 29T18PF TCL 29T18PF (465 Byte)
TCL 29U186ZG TCL 29U186ZG (434 Byte)
TCL 329 TCL 329 (359 Byte)
TCL 3416 TCL 3416 (1.7 KB)
TCL 3418 TCL 3418 (1.5 KB)
TCL 34276 TCL 34276 (377 Byte)
TCL 3433D TCL 3433D (469 Byte)
TCL 3438 TCL 3438 (1.4 KB)
TCL 3480 TCL 3480 (371 Byte)
TCL 3486 TCL 3486 (464 Byte)
TCL 3498 TCL 3498 (469 Byte)
TCL 3811D TCL 3811D (374 Byte)
TCL 50A7C TCL 50A7C (2.5 KB)
TCL 9621 TCL 9621 (1.4 KB)
TCL 9629 TCL 9629 (793 Byte)
TCL A01V10 TCL A01V10 (590 Byte)
TCL AT2106 TCL AT2106 (534 Byte)
TCL AT21106 TCL AT21106 (993 Byte)
TCL AT2115 TCL AT2115 (471 Byte)
TCL AT21181 TCL AT21181 (451 Byte)
TCL AT21189 TCL AT21189 (892 Byte)
TCL AT21189B TCL AT21189B (742 Byte)
TCL AT21211 TCL AT21211 (1.0 KB)
TCL AT21215 TCL AT21215 (422 Byte)
TCL AT21226A TCL AT21226A (464 Byte)
TCL AT21228 TCL AT21228 (1.3 KB)
TCL AT2123 TCL AT2123 (499 Byte)
TCL AT21266 TCL AT21266 (1.2 KB)
TCL AT21266A TCL AT21266A (621 Byte)
TCL AT2127 TCL AT2127 (1.8 KB)
TCL AT2156 TCL AT2156 (415 Byte)
TCL AT2165 TCL AT2165 (1.0 KB)
TCL AT2186 TCL AT2186 (471 Byte)
TCL AT2190 TCL AT2190 (1.4 KB)
TCL AT21A71 TCL AT21A71 (658 Byte)
TCL AT21S135 TCL AT21S135 (640 Byte)
TCL AT21S179 TCL AT21S179 (491 Byte)
TCL AT25166G TCL AT25166G (687 Byte)
TCL AT2516U TCL AT2516U (1.1 KB)
TCL AT25189 TCL AT25189 (1.3 KB)
TCL AT25189A TCL AT25189A (498 Byte)
TCL AT25206 TCL AT25206 (751 Byte)
TCL AT25211 TCL AT25211 (1.2 KB)
TCL AT25215Z TCL AT25215Z (599 Byte)
TCL AT25276 TCL AT25276 (1.0 KB)
TCL AT25286 TCL AT25286 (1.2 KB)
TCL AT25288 TCL AT25288 (604 Byte)
TCL AT2560B TCL AT2560B (1.1 KB)
TCL AT2565 TCL AT2565 (2.3 KB)
TCL AT2570 TCL AT2570 (423 Byte)
TCL AT2575 TCL AT2575 (3.0 KB)
TCL AT2575S TCL AT2575S (596 Byte)
TCL AT2588D TCL AT2588D (625 Byte)
TCL AT2590 TCL AT2590 (855 Byte)
TCL AT2590UB TCL AT2590UB (1.3 KB)
TCL AT25A11 TCL AT25A11 (499 Byte)
TCL AT25S135 TCL AT25S135 (827 Byte)
TCL AT25S168 TCL AT25S168 (646 Byte)
TCL AT25U159 TCL AT25U159 (655 Byte)
TCL AT29128 TCL AT29128 (1.8 KB)
TCL AT2916U TCL AT2916U (1.2 KB)
TCL AT2916UG TCL AT2916UG (575 Byte)
TCL AT29187 TCL AT29187 (417 Byte)
TCL AT29189 TCL AT29189 (1.6 KB)
TCL AT29192 TCL AT29192 (401 Byte)
TCL AT29211 TCL AT29211 (2.1 KB)
TCL AT29228 TCL AT29228 (1.0 KB)
TCL AT29281 TCL AT29281 (546 Byte)
TCL AT2956 TCL AT2956 (734 Byte)
TCL AT2956B TCL AT2956B (718 Byte)
TCL AT2965 TCL AT2965 (1.6 KB)
TCL AT2965U TCL AT2965U (440 Byte)
TCL AT2970 TCL AT2970 (744 Byte)
TCL AT2970P TCL AT2970P (654 Byte)
TCL AT2975 TCL AT2975 (1.5 KB)
TCL AT2988 TCL AT2988 (942 Byte)
TCL AT2990 TCL AT2990 (796 Byte)
TCL AT29U159 TCL AT29U159 (783 Byte)
TCL AT3416U TCL AT3416U (748 Byte)
TCL AT34187 TCL AT34187 (1.2 KB)
TCL AT34189B TCL AT34189B (795 Byte)
TCL AT34276 TCL AT34276 (429 Byte)
TCL AT34281 TCL AT34281 (465 Byte)
TCL AT34286 TCL AT34286 (1.2 KB)
TCL AT9621D TCL AT9621D (327 Byte)
TCL DT-14110AS TCL DT-14110AS (741 Byte)
TCL DT-21216AS TCL DT-21216AS (462 Byte)
TCL DT-21318AS TCL DT-21318AS (937 Byte)
TCL DT-21568AS TCL DT-21568AS (656 Byte)
TCL DT-25668AS TCL DT-25668AS (501 Byte)
TCL DT-25T1 TCL DT-25T1 (785 Byte)
TCL DT-29266 AS TCL DT-29266 AS (519 Byte)
TCL DT-29267 AS TCL DT-29267 AS (523 Byte)
TCL DT21318AS TCL DT21318AS (739 Byte)
TCL EC2109 TCL EC2109 (982 Byte)
TCL HID25A61H TCL HID25A61H (933 Byte)
TCL HID28B03 TCL HID28B03 (1.3 KB)
TCL HID291 TCL HID291 (759 Byte)
TCL HID29128HB TCL HID29128HB (925 Byte)
TCL HID29158H TCL HID29158H (2.2 KB)
TCL HID29158SP TCL HID29158SP (1.7 KB)
TCL HID29166P TCL HID29166P (602 Byte)
TCL HID29181HB TCL HID29181HB (929 Byte)
TCL HID29189 TCL HID29189 (1.3 KB)
TCL HID29206 TCL HID29206 (876 Byte)
TCL HID29206P TCL HID29206P (301 Byte)
TCL HID29286 TCL HID29286 (61.3 KB)
TCL HID29286H TCL HID29286H (697 Byte)
TCL HID2988 TCL HID2988 (613 Byte)
TCL HID299 TCL HID299 (660 Byte)
TCL HID2992 TCL HID2992 (845 Byte)
TCL HID299SP TCL HID299SP (736 Byte)
TCL HID29A21H TCL HID29A21H (935 Byte)
TCL HID29A51 TCL HID29A51 (1.2 KB)
TCL HID29A51H TCL HID29A51H (945 Byte)
TCL HID29A61 TCL HID29A61 (1.3 KB)
TCL HID29A71 TCL HID29A71 (1.6 KB)
TCL HID29A81 TCL HID29A81 (1.2 KB)
TCL HID29B03H TCL HID29B03H (1.2 KB)
TCL HID31A41H TCL HID31A41H (926 Byte)
TCL HID32A90 TCL HID32A90 (1.4 KB)
TCL HID32B03I TCL HID32B03I (1.1 KB)
TCL HID34181P TCL HID34181P (697 Byte)
TCL HID34189PB TCL HID34189PB (874 Byte)
TCL HID34276P TCL HID34276P (785 Byte)
TCL HID34286 TCL HID34286 (647 Byte)
TCL HID34A51H TCL HID34A51H (928 Byte)
TCL HID34A61 TCL HID34A61 (1.2 KB)
TCL HID34A71 TCL HID34A71 (1.2 KB)
TCL HID42P1 TCL HID42P1 (1.1 KB)
TCL HID432 TCL HID432 (1.1 KB)
TCL HID4332 TCL HID4332 (898 Byte)
TCL HID436B TCL HID436B (981 Byte)
TCL HID525 TCL HID525 (868 Byte)
TCL LT-141 TCL LT-141 (528 Byte)
TCL LT141 TCL LT141 (618 Byte)
TCL MF767 TCL MF767 (580 Byte)
TCL MT-14LN276 TCL MT-14LN276 (580 Byte)
TCL MT-14V27 TCL MT-14V27 (583 Byte)
TCL MT-20V18 TCL MT-20V18 (585 Byte)
TCL MT-25XD289 TCL MT-25XD289 (606 Byte)
TCL NT21228 TCL NT21228 (333 Byte)
TCL NT21A11 TCL NT21A11 (493 Byte)
TCL T-2109 TCL T-2109 (391 Byte)
TCL T-2139 TCL T-2139 (557 Byte)
TCL TC-2502D TCL TC-2502D (471 Byte)
TCL TC-2508FB TCL TC-2508FB (635 Byte)
TCL TC-2510G TCL TC-2510G (398 Byte)
TCL TC-2910 TCL TC-2910 (685 Byte)
TCL TC-29181 TCL TC-29181 (550 Byte)
TCL TC-2981 TCL TC-2981 (601 Byte)
TCL TC-29GF12H TCL TC-29GF12H (490 Byte)
TCL TDS950 TCL TDS950 (141.7 KB)
TCL TN-14276 TCL TN-14276 (1.4 KB)
TCL TN-2127 TCL TN-2127 (587 Byte)
TCL TN-21276 TCL TN-21276 (507 Byte)
TCL chassis M05V3 TCL chassis M05V3 (438 Byte)
TCL chassis M05V4 TCL chassis M05V4 (558 Byte)
TCL chassis M06V3 TCL chassis M06V3 (503 Byte)
TCL chassis M12V1P TCL chassis M12V1P (389 Byte)
TCL chassis M16V2 TCL chassis M16V2 (492 Byte)
TCL chassis M19V2 TCL chassis M19V2 (347 Byte)
TCL chassis M28V1 TCL chassis M28V1 (698 Byte)
TCL DT-2103US TCL DT-2103US (1.1 KB)
TCL T-2159 ТCL T-2159 (995 Byte)

Download  https://drive.google.com/open?id=0B0gidvCwJMawYWdBWUthM1FzN2c

รหัสแตกไฟล์ : trangsound.com

Comments  
 •  
 •  
 • Reply with quote
 • Quote

#19 ช่างบุญเลิศ » 2562-08-03 06:31

ขอเฟิร์มแวร์tcl led40s3830หน่อยครับ
0 +−

ช่างบุญเลิศ

 •  
 •  
 • Reply with quote
 • Quote

#18 พิชิต » 2562-07-16 07:52

TCL LED รุ่น 40d2720 ใช้ตัวไหนคับ
0 +−

พิชิต

 •  
 •  
 • Reply with quote
 • Quote

#17 พิชิต » 2562-07-16 07:50

TCL 40d2720 ล่ะคับใช้ตัวไหน
0 +−

พิชิต

 •  
 •  
 • Reply with quote
 • Quote

#16 jarjar » 2562-06-30 15:13

55UR542AN ของ aconatic ใช้ตัวไหนครับ
0 +−

jarjar

 •  
 •  
 • Reply with quote
 • Quote

#15 Ten » 2562-06-05 18:05

ทีวีTCL รุ่น LED55E5600 ใช้ตัวไหนครับ :sigh:
−3 +−

Ten

 •  
 •  
 • Reply with quote
 • Quote

#14 แก้วอิเล็กทรอนิกส์​ » 2562-05-30 22:25

Tcl​43d2920.eeprom​ ​25Q64 .bin ครับ
+1 +−

แก้วอิเล็กทรอนิกส์​

 •  
 •  
 • Reply with quote
 • Quote

#13 ขอ​ 43D2920​ » 2562-05-30 22:22

25Q64 .bin
−2 +−

ขอ​ 43D2920​

 •  
 •  
 • Reply with quote
 • Quote

#12 Nah » 2562-05-16 15:01

ขอโทษค่ะ​ ส่งผิด
อยากได้เฟิร์มแวร์tcl49p3cs
0 +−

Nah

 •  
 •  
 • Reply with quote
 • Quote

#11 Nah » 2562-05-16 14:53

0 +−

Nah

 •  
 •  
 • Reply with quote
 • Quote

#10 ช่างสมบูรณ์ » 2562-05-02 16:51

ขอเฟิร์ทแวร์ รุ่น LED 48E5610 ด้วยครับ ขอบคุณครับ
−1 +−

ช่างสมบูรณ์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่