วงจรทีวี Sony KLV-26V300A,32V300A,40V300,46V300 WAX3 Chassis

 

 

ดาวน์โหลด   https://drive.google.com/open?id=1TzynJWhopfSx_c5A8xNSJHI_e7HNb2ie

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่