วงจร TV SONY KD28DX40U

 

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=0B0gidvCwJMawb3prcURvSy1BTXM

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่