วงจรทีวี sanyo PT90 SD chassis

 

 https://drive.google.com/open?id=0B0gidvCwJMawckVvYWY0TjBVUEk

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่