วงจรทีวี LG รุ่น CF-14D60 แท่น MC64A

 

ดาวน์โหลด   https://drive.google.com/open?id=0B0gidvCwJMawNUJpRGRoNFQzSnc  แก้ไขแล้วครับ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่